"Non omne quod nitet aurum est!"

Bendras vaiko auklėjimas vs. priteista vaiko globa

Laiminga šeimaTėvai, kurie ruošiasi skirtis, arba nusprendė gyventi atskirai, vienas iš pagrindinių rūpesčių gali būti, kuris iš tėvų įgis vaiko globos teisę. Vis daugiau fiksuojama atvejų, kad tėvai renkasi bendr1 abiejų tėvų vaiko priežiūrą, vietoj to, kad vienas iš tėvų kovotų dėl priteistos vaiko globos. Jei tėvai gali sutarti, ir kartu priimti sprendimus, kas liečia jų vaiką, bendras auklėjimas gali būti geriausias sprendimas abiems tėvams, kuris leistų abiems tėvams dalyvauti vaiko gyvenime.

Skirtumas tarp bendro auklėjimo ir vieno tėvo globos

Jei globa teismo sprendimu yra skiriama vienam iš tėvų, ji/s įgyja išskirtinę fizinę ir teisinę bendro vaiko globą. Tėvas, kuriam yra priteista vaiko globa, dažniausiai turi daugiau galimybių daryti sprendimus, kaip auklėti vaiką, nes turi galimybę kontroliuoti ir priimti sprendimus dėl kasdieninių vaiko reikalų. Tokia galimybė yra įprasta tokiu atveju, kai tėvai gyvena atskirai, dažnai nebendrauja, nesutaria, arba vienas iš tėvų yra laikomas netinkamu auklėti vaiką. Vieno tėvo globa reiškia, kad vaikas daugiausiai laiko praleidžia su tėvu, kuriam priteista vaiko globa, tačiau teismo sprendimu yra sudaromi grafikai, kaip ir kada kitas tėvas gali matytis su vaiku.

Bendras aukėlėjimas, kita vertus, tai, kai abu tėvai dalijasi sprendimų priėmimo atsakomybę už vaiką. Pagal LR įstatymus skyrybų atveju formalioji globa turi būti priteista tam, kad vaikui būtų suteikta gyvenamoji vieta pas vieną iš tėvų. Psichologai argumentuoja, jog vaikui yra daug geriau, kai abu tėvai daug prisideda prie vaiko auklėjimo ir dalyvavimo jo gyvenime.

Dažniausiai, kai šeima renkasi bendro auklėjimo galimybę, tai reiškia, kad tėvai su vaiku praleižia beveik vienodai laiko. Kartu su vaiku praleidžiant daugiau laiko reiškia, kad abu tėvai dalinasi ir su vaiko išlaidomis susijusį finansinį krūvį. Bendratėvystė reiškia, kad abu tėvai sutaria išlaikyti vaiką, tuo metu, kai vaikas leidžia laiką su tuo tėvu, o tai taip pat reiškia, kad kitas tėvas nereikalauja papildomų finansų vaiko išlaikymui, kaip tai yra priteistos globos atveju mokant alimentus. Finansinė atsakomybė taip pat krenta abiems tėvams, nors vaikas leidžia laiką su vienu iš tėvų, tačiau abu tėvai
priima sprendimus, kam pinigai yra išleidžiami, nors vaikas laiką leidžia tik su vienu iš tėvų.

Ar bendras auklėjimas skirasi nuo bendros globos?

Dažnai šie terminai yra vartojami pakaitomis, nes nėra aiškios skiriamosios ribos. Bendra globa reiškia, kad teismo sprendimu globa paskirta abiems tėvams po lygiai. Tai gali būti sunku tiek vaikams, tiek tėvams, derinant laiką, ir gyvenimo logistiką. Pagal teismo sprendimą vienodas laikas priklauso tiek vienam tiek kitam, todėl dažnai kyla savo teisių reikalavimas vaikų sąskaita. Mažamečiams ypatingai sunku gali būti keliauti iš vienų namų į kitus, kai vaikui reikalingas stabilumas. Bendras tėvų auklėjimas nereikalauja laiko dalybų po lygiai, t.y. 50/50 laiko pas vieną ar kitą tėvą. Nors laiko pasidalinimas po lygiai tampa vis įprastesnis, tačiau bendro auklėjimo principas reiškia, kad tėvai dalinasi sprendimų priėmimą dėl vaiko, ir sprendžia, kas vaikui būtų geriausia, nereikalaujant priteistų teisių vaiko atžvilgiu.

Kada reikėtų pagalvoti apie bendrą tėvų auklėjimą?

Bendro auklėjimo principas yra laikomas naudingiausiu vaikui. Gali teismas priteisti ir bendrą globą, jei tėvai gražiai sutaria dėl priimamų sprendimų vaiko atžvilgiu. Dažniausiai tokie sprendimai įgyvendinami teisminės mediacijos pagalba, kai teismui tenka tvirtinti tik tėvų bendru sutarimu sudaryta skyrybų ir vaiko priežiūros sutartį. Kad bendras auklėjimas veiktų, reikia, kad abu tėvai tarpusavyje bendrautų, kad galėtų priimti bendrus sprendimus. Kai kurie klausimai, dėl kurių abu tėvai turėtų priimti sprendimus:

  • Tėvystės laiko grafikas
  • Finasinė atsakomybė
  • Išsilavinimo sprendimai
  • Medicininė priežiūra
  • Religinis auklėjimas
  • Popamokinės ir socialinė veikla

Tėvai taip pat turėtų pagalvoti, kaip jie galės spręsti ginčus. Daugelis vaikų auklėjimo susitarimų apima nesutarimų sprendimo procesą, kai negali būti priimtas kompromisinis sprendimas.

Tėvystės planų keitimas einant laikui

Vaiko poreikiai turėtų būti pagrindinis bendro auklėjimo akcentas. Vaikui augant poreikiai keisis. Pavyzdžiui, mažam vaikui gali reikėti vienų namų, kad galėtų planuoti veiklą ir turėtų pastovią rutiną. Paaugliai, kita vertus, gali rinktis gyventi tai vienuose, tai kituose namuose.

Dėl anksčiau išvardintų priežasčių daugelis tėvų šiandien bendru sutarimu renkasi bendrai suderintą auklėjimo planą, kuris atitiktų vaiko vystymąsi, skiriant vis daugiau laiko su kiekvienu iš tėvų. Mažiau laiko, kai vaikas mažas ir daugiau laiko, kai vaikas auga. Be to, priklausomai nuo aplinkybių, susijusių su vaiko sveikata, švietimo poreikiais ar socialiniais įsipareigojimais, gali reikšti, kad auklėjimo planas turi būti tikslinamas. Tėvai gali iš anksto numatyti žingsnius ar atsakomybes, jei iškiltų auklėjimo plano keitimo poreikis, kad būtų išvengta grįžimo į teismą, planui pakeisti.Jei svarstote bendrą auklėjimą

Bendras vaiko auklėjimas gali būti efektyvus vaiko auklėjimo būdas, kuris leidžia abiem tėvams įsitraukti į vaiko gyvenimą. Jei šiuo metu išgyvenate skyrybas, domitės priteisiama vaiko globa, bendrais auklėjimo planais ar bendra globa, galite kreiptis konsultacijai, kuris gali padėti atsakyti į Jūsų klausimus, kuris pasirinkimas pagal Jūsų idividualią situaciją būtų geriausias pasirinkimas Jūsų vaikui ir Jums.

Save

Save

Etiketės: teisės psichologija, , teisės psichologas, tyrimai, paslaugos